Implantació i personalització de PrefSuite

Plantegem la millor solució

Què fem
amb PrefSuite?

En I-Nercia Serveis Informàtics tenim més de 15 anys d’experiència implantant solucions PrefSuite per gestionar totalment la seva empresa de fusteria de PVC, alumini o fusta. Implantem el software per a la gestió de Pressupostos, Comandes, Albarans i Factures. Introduïm tots els materials, preus i creem totes les regles necessàries perquè la fabricació de les finestres sigui correcta i no hagi de comptar-les a mà. Connectem el programa amb la majoria de màquines del mercat per poder obtenir el tall i mecanitzat de forma automàtica. Exportem les dades a programes de comptabilitat perquè no hagi de tornar a introduir les factures. Creem o modifiquem els documents per obtenir la informació necessària en cada lloc de treball. Controlem la producció amb monitoratge a fàbrica. Implantem el control d’estoc, compres i magatzems. Preparem el programa perquè pugui ser utilitzat en PrefWeb. Formem a qualsevol persona en qualsevol àrea del programa.

PrefSuite

És un paquet de software o suite de programes que integra tot el que la seva empresa pot necessitar. Mentre que altres aplicacions se centren gairebé exclusivament en aspectes relacionats amb la producció, PrefSuite minimitza a més el cost dels processos de pressupostat i de presa de comandes del seu negoci. Per això compta amb solucions tant per a la pròpia fàbrica com per als seus punts de venda que des de la cartera de comandes optimitzen la resta de processos incloent les vendes, les compres, l’estoc, la producció i les expedicions.
Donada la seva modularitat i escalabilitat, PrefSuite s’ajusta a les necessitats de qualsevol mida d’empresa (adaptant-se a empreses d’uns pocs treballadors fins a empreses d’uns centenars i fins i tot milers d’empleats).
PrefSuite integra sota una mateixa solució una àmplia gamma de productes (finestres, portes, façanes, persianes, tendals …) i de matèries primeres (alumini, PVC, fusta, acer).

PrefGest

A l’encarregar-se de la gestió integral de l’empresa, PrefGest pot ser considerat com el component principal de PrefSuite. A partir del pressupost, coordina de manera optimitzada dels departaments de l’organització.
PrefGest permet organitzar les dates de lliurament d’acord amb els compromisos i així gestionar coherentment producció, compres i magatzem.
Els immobilitzats en forma de matèria primera i producte acabat són reduïts gràcies a la planificació intel·ligent de la producció.
El precís sistema de valoració i el control automatitzat dels costos permeten comprovar i reajustar la gestió de la producció per tal d’assegurar la rendibilitat de cada exercici.

PrefCAD

És el component que s’encarrega del disseny i modelatge de tancaments, entenent per model una representació de l’objecte real.
PrefCAD manté la més alta precisió en cada model de manera que després serveixi com a fidel referència per a la valoració i producció de l’objecte i no només per a estimar el seu preu i confeccionar un pressupost.
Per utilitzar PrefCAD no cal ser un expert en fusteria i conèixer de memòria tots els detalls constructius. Per a això està l’eina PrefWise, que permet definir tots els coneixements propis d’un sistema de fusteria de manera que tots ells quedin emmagatzemats i s’apliquin quan siguin necessaris en PrefCAD a l’hora de generar els models. PrefWise és doncs l’eina en la qual es defineixen totes les dades d’enginyeria de la finestra.

PrefWise

És l’encarregat de l’entrada de les dades per al pressupostat i especejament, així com els coneixements necessaris per poder produir i definir mecanitzats en les finestres, portes i façanes.

PrefCAM

És una evolució tant en PrefCAD com en PrefWise que permet que les finestres modelades tinguin més informació dels mecanitzats per a una transferència automàtica a qualsevol tipus de maquinària.
El sistema PrefCAM de producció de mecanitzats és independent de la màquina, de manera que pot integrar-se amb qualsevol marca i model sense necessitat de redefinir mecanitzat algun.
L’avantatge d’PrefCAM és doncs que centralitza tot el coneixement tècnic de l’empresa i el s’independitza de la maquinària. Tenint tota aquesta informació centralitzada, és a més possible generar un informe en paper o en pantalla tàctil (PrefCIM) que indiqui la posició dels mecanitzats per als casos en què la producció manual sigui inevitable.

PrefCAM no està limitat a la connexió amb centres, sinó que al disposar d’un model 3D perfectament definit de la finestra a elaborar, aquesta informació pot ser transmesa igualment a qualsevol tipus de màquina que la requereixi: soldadores, ensambladoras, col·locadores de ferramenta, perfiladores (fusta), col·locadores de juntes, col·locadores de vidre.

PrefCIM

Si PrefCAD és el disseny assistit per computador (de l’anglès CAD, Computer Aided Design) i PrefCAM és la manufactura assistida per computador (CAM, Computer Aided Manufacturing), PrefCIM és la combinació d’ambdues: manufactura integrada per computador (CIM, Computer Integrated Manufacturing ).
PrefSuite permet integrar dins d’una mateixa solució els processos de venda i manufactura. Per tant, un cop el client accepta un pressupost, PrefSuite s’encarrega de forma totalment automàtica tant de llançar la informació necessària (en format paper o electrònic) com de recollir (feed-back) les dades rellevants per al posterior control de la producció . El format bàsic és generar documents de producció en paper.

PrefWeb

És la primera solució a nivell internacional per a la gestió web d’una xarxa comercial de marca amb possibilitats multiempresa i multifábrica. PrefWeb treballa amb models de finestra real, i permet fer la majoria de modificacions possibles des PrefCAD: finestres amb forma, canvi de sistema de perfil, canvi de perfil individual, color, inserció de travessers, persiana, barreta, vidre; totes les possibilitats necessàries perquè sigui possible pressupostar per Internet.

PrefShop

És l’aplicació independent per a distribuïdors i comercials. Amb una base instal·lada de més de dos mil punts de venda s’ha millorat a un cop la facilitat d’ús i la facilitat del procés d’implantació ja que els costos logístics de distribució d’actualitzacions eren els que fins ara més afectaven els clients que implantaven PrefShop . Per a això s’ha dissenyat un nou concepte anomenat “versions de dades” i una nova eina de backup que resolen aquests problemes.
Formant tàndem amb PrefWeb, PrefShop completa la dotació de software ideal per a una gran infraestructura comercial, connectant eficaçment a tots els agents del mercat.

I-Nercia Servicios Informáticos PrefSuite Preference

La solució completa per a la seva empresa

El programa més complet per a fabricants de finestres”

Ens desplacem a qualsevol part d’Espanya per implementar el seu software PrefSuite

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt